Produkty

Separatory, zagospodarowanie wody i ścieków

Separatory koalescencyjne - SEKO
Separatory lamelowe
Układ zamknięty myjni
Separatory tłuszczu - FETT
Separatory skrobi - STH
Oczyszczalnie ścieków bytowych
Neutralizatory kwasów - NTK
Klapy zwrotne
Regulatory przepływu - HYDROSTOP
Zbiorniki i szamba
Zbiorniki magazynowe do 1200 m3 i studnie kanalizacyjne
Komory drenażowe
Skrzynki rozsączające
Włazy i wpusty
Osadniki zawiesin mineralnych - TRAP
Instalacje alarmowe
Wanny galwaniczne
Wyroby niestandardowe

Pompownie wody i ścieków. Monitoring

Pompownie sanitarne
Pompownie deszczowe i drenażowe
Pompownie technologiczne
Pompownie przydomowe
Zestawy hydroforowe
Tłocznie
Automatyka i monitoring

Oczyszczalnie ścieków przemysłowych

UGOS TECH-SED (Sedymentacja)
UGOS TECH-NEUTRAL (Neutralizacja)
UGOS TECH-FLO (Flotacja)
UGOS TECH-RECYKLING (Woda Szara)
UGOS TECH-BIO (Biologia)

Serwis, czyszczenie, opróżnianie

Opróżnianie i utylizacja ścieków z separatorów i innych
Czyszczenie kanalizacji i pompowni
Serwis i przeglądy urządzeń
Montaż i uruchomienie
Umowy serwisowe